Rätt isolering skapar en bra inomhusmiljö och sänker energikostnaderna

Isolering av hus fyller många olika funktioner och kan både skapa en trevligare inomhusmiljö och sänka driftkostnader.

Ett välisolerat hus minimerar luftlekage och kräver mindre energi och inte lika stort värmesystem för att hålla värmen. Isolering fungerar även ljuddämpande och kan hjälpa till att minska vandringen av störande ljud i en byggnad. Dessutom kan isolering skapa en luftbarriär som håller både fukt och oren miljö ute.

Det finns många olika typer av isoleringsmaterial. För att nå bästa möjliga isoleringseffekt är det viktigt att välja rätt typ av isoleringsmaterial. På Isoleringskoncept arbetar vi med de vanligaste isoleringsmaterialen skumisolering och mineralisolering och hjälper dig att välja rätt isolering för din byggnad.

Isoleringsegenskaper

Värmeisolerande egenskaper

Obrännbart material med hög värmetålighet

Motståndskraftig mot mikrobiell växt eftersom materialet inte absorberar fukt

Isolering skapat av återvunnet material

Ljudisolerande

Glasull

Glasull är en form av mineralull med ljudisolerande, brandskyddande och värmeisolerande isoleringsegenskaper. Isoleringen är spunnet ur uppvärmd återvunnet glas och är därför värme- och brandstabilt samt tryck- och formstabilt. Glasullen går att använda för all typ av isolering. Isoleringen fyller allt tomrum, glipor och även utrymmen runt rör och kablar vilket skapar en bra värmebarriär.

Stenull

Stenull är en form av mineralull med ljudisolerande, brandskyddande och värmeisolerande isoleringsegenskaper. Isoleringen är spunnet ur uppvärmd sten och är därför värme- och brandstabilt samt tryck- och formstabilt. Stenull passar väldigt bra för isolering av vindsutrymmen och ligger still trots ett ändringar i luftflöde på grund av sina formstabila egenskaper. Genom att använda stenull får du en konstruktion med konstant isoleringsförmåga.

Skumisolering

Skumisolering är en luftförseglande sprayisolering som passar bra för både bygg- och tilläggsisolering. Skumisolering är en effektiv isoleringsmetod då den går snabbt att applicera, fäster på flera olika typer av material och har riktigt goda isoleringsegenskaper.

Isoleringen är vattenbaserad och skapar därför en luftbarriär som minimerar intrånget av fukt och förorenad luft. Vi använder oss dessutom av en skumisolering som inte avger emissioner under tid, vilket ger skumisoleringen en lång livstid.

Cellulosa

Lösull av cellulosa är, som namnet antyder, lösull tillverkat av cellulosa. Cellulosans höga densitet i kombination med hög tröghet ger materialet väldigt bra isoleringsegenskaper, till och med bättre än mineralull.  Vi använder oss av cellulosaisolering som är återvunnet från ocirkulerade returtidningar gjorda av svenskt timmer. Genom att använda cellulosa för isolering får du en högisolerande isolering som inte bidrar till en negativ klimatpåverkan.

Kontakta oss för isolering!

Det kan vara svårt att välja rätt typ av isolering för ett byggprojekt. Vi har flera års erfarenhet av isolering och jobbar med många olika typer av isolering. Kontakta oss så hjälper vi dig med både val och utförande av isolering på din byggnad.

Vill du få hjälp med isolering?